Μουσεία: φορέας εκπαίδευσης και πολιτιστικού τουρισμού
Παραδοσιακά τα μουσεία αποτελούν κοινωφελή ιδρύματα, τα οποία εκθέτουν αντικείμενα, που απεικονίζουν την ιστορική πορεία του τόπου, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του. Ο βασικός ρόλος των μουσείων είναι η μελέτη, η συλλογή και η έκθεση έργων αλλά και η εξοικείωση των ανθρώπων με το παρελθόν και την ιστορία. Ωστόσο, πέρα από τον παραδοσιακό τους ρόλο ως θεματοφύλακες της παράδοσης και της ιστορίας, είναι τα μουσεία φορέας εκπαίδευσης και πολιτιστικού τουρισμού, ο οποίος ανθίζει στη σύγχρονη εποχή.
Εκπαίδευση

Πιο συγκεκριμένα, καίρια είναι η συμβολή των μουσείων στην εκπαίδευση. Ο βασικός στόχος ενός μουσείου είναι να νοηματοδοτήσει τη μάθηση και να ενισχύσει την ικανότητα του για γνώση και κατανόηση. Παράλληλα, τα μουσεία προωθούν την δια βίου μάθηση και οικοδομούν την κριτική σκέψη. Ακόμη καλλιεργούν την δημιουργικότητα και την φαντασία με πειράματα μέσω δραστηριοτήτων που οργανώνουν. Μάλιστα, τα μουσεία, ως δυναμικός φορέας εκπαίδευσης εισάγουν τον επισκέπτη σε μια συγκινησιακή διάσταση μάθησης και καλλιεργούν την αισθητική αγωγή του.Ειδικότερα, ο επισκέπτης καλείται να αποσαφηνίσει τα εκθέματα και να προβεί στην συγκρότηση της προσωπικής του ερμηνείας και συμπερασμάτων. Συνεπώς τα μουσεία, προσφέρουν μια μορφή βιωματικής μάθησης που εμφυσά την απλούστευση της σκέψης και της γνώσης. Συγχρόνως, ενσταλάζουν τον εκδημοκρατισμό, την φιλοπατρία αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος της εθνικής συνείδησης και συνοχής.
Πολιτιστικός Τουρισμός

Επιπρόσθετα, τα μουσεία συνιστούν ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Αυτό συμβαίνει, καθώς σχετίζονται άμεσα με την ανάδειξη του πολιτισμού και της παράδοσης. Άλλωστε, βρίσκονται σε μια σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης με την αύξηση του τουρισμού ως πόλος έλξης επισκεπτών. Τα μουσεία, λοιπόν ως αναπόσπαστο στοιχείο του τουριστικού συστήματος αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη, αφού όχι μόνο δημιουργούν θέσεις εργασίας αλλά και προσελκύουν μεγάλο αριθμό τουριστών και επεκτείνουν τον χρόνο παραμονής τους και κατ’ επέκταση αυξάνουν την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών του τόπου.

Επίσης, τα μουσεία αναδεικνύουν την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής και προωθούν την βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, εφόσον αναπτύσσεται ο εναλλακτικός τουρισμός ενισχύεται και η πολιτιστική ταυτότητα των περιοχών και διατηρούνται τα έθιμά τους. Ακόμη, οι επισκέπτες ικανοποιούν τις πολιτιστικές τους ανάγκες, όπως η σταθεροποίηση της προσωπικής τους πολιτιστικής ταυτότητας μέσω της επαφής με το αλλότριο.

Συμπερασματικά, είναι αδιαμφισβήτητη η πολύτιμη συνδρομή των μουσείων στην διεύρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού. Τα μουσεία με την κατάλληλη επένδυση μπορούν να αναδειχθούν ως ένας σύγχρονος εναλλακτικός φορέας πολυπολιτισμικής παιδείας και καλλιέργειας των ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα ο πολύπλευρος ρόλος τους και ως τουριστικός πόλος έλξης μπορεί να επηρεάσει το σύγχρονο τουριστικό τοπίο, με την προσέλκυση τουριστών με φιλομάθεια και ποιοτικό προσανατολισμό όσον αφορά τον τρόπο ψυχαγωγίας.

Πηγές

Μουσεία και Εκπαίδευση: η Μουσειοπαιδαγωγική του σήμερα, στη θεωρία και στην πράξη- synodoiporia.gr
Μουσειακή εκπαίδευση-βικιπαίδεια Μουσεία-βικιπαίδεια Τα μουσεία ως πολιτιστικές βιομηχανίες eclass
Μουσεία: φορέας εκπαίδευσης και πολιτιστικού τουρισμού Μουσεία: φορέας εκπαίδευσης και πολιτιστικού τουρισμού Reviewed by techneskaitheamata on 7:55 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.